Kaimikaze Kai (@kashkowkai) – LOAD the mixtape

New mixtape from Brooklyn artist Kaimikaze Kai titled Load (last of a dying breed )

Twitter @kashkowkai
Instagram @kaimikazekai